ZoekBoekverslag.nl: Anke De Vries: Blauwe Plekken (2023)


Samenvatting
A Samenvatting.
Judith van Gelderen is een meisje dat vaak door haar moeder mishandeld wordt om de reden dat ze veel op haar vroeg overleden oom lijkt. Haar moeder krijgt de schuld op haar geschoven en daardoor wordt ze agressief en slaat Judith.
Ze verhuist vaak, omdat haar moeder vaak van baan wisselt.
En op een gegeven moment als ze een paar dagen op de nieuwe school zit is haar band lek. Eén van de klasgenoten, Michiel, biedt dan aan om het te plakken.
Judith gaat met hem mee naar huis en vanaf dat moment zijn ze goede vrienden.
Elke keer als Judith geslagen wordt door haar moeder, blijft ze ziek thuis. Ook doet ze op school niet mee aan gym of zwem. Als ze weer geslagen is en Michiel langs komt, ziet hij de blauwe plekken. Judith liegt dat ze in elkaar geslagen is door een paar jongens in de buurt. Dan in de vakantie verhuist Judith naar Leiden, maar niemand, behalve de buren weten ervan. Als Michiel Judith wil opzoeken en er niemand thuis is hoort hij van de buren dat ze verhuist is en mishandeld wordt door haar moeder.
Als Judith Michiel later opbelt, vertelt ze hem dat ze naar Leiden is verhuisd met haar moeder en haar broertje. Dan gaat Michiel naar Leiden, haar opzoeken. Als Michiel Judith gevonden heeft verteld Judith alles aan hem over haar moeder. Michiel heeft een teddybeer van de hele klas voor haar meegenomen en geeft dat aan haar. Judith komt thuis en haar moeder is zo kwaad op haar dat ze de net gekregen teddybeer aan flarden snijdt. Daarna komt ze woedend met het mes op Judith af. Ze laat het net een meter voor haar vallen, omdat haar zoontje met grote, bange ogen haar zit aan te staren. Dat is de druppel voor Judith dat de emmer deed overlopen en ze vertrekt de volgende dag naar Den Haag, naar Michiel toe.

B. Verhaalsituatie.

1. Titel
Het boek heet 'Blauwe Plekken', omdat Judith mishandelt
wordt en dus blauwe plekken heeft.

2. Soort verhaal.
Tot welk genre behoort dit boek?
Psychologische realistische fictie.

Is het een jeugdboek of een literair boek?
Blauwe plekken is een jeugdboek.

3. Gebeurtenissen: probleem en hoofdlijn.
Wat is het probleem van de hoofdpersoon?
Judith wordt mishandeld door haar moeder en ze weet niet echt waarom.

(Video) trailer blauwe plekken, anke de vries

Wat voor soort begin heeft het verhaal?
Aan het begin van het verhaal is Judith net verhuisd
en wordt ze mishandeld door haar moeder.

Welke vragen worden niet opgelost?
Hoe zit het nou met het broertje van Judith? Zou hij als hij later groot is
veel op zijn oom lijken? Ziet Judith ze nog wel eens terug?

Hoe is het verhaal opgebouwd?
De beginsituatie:
Judith woont bij haar moeder in huis.

Het ontstaan van het probleem:
Haar moeder slaat haar en kan daar niet mee stoppen.

Verslechtering van de situatie:
Michiel ziet haar blauwe plekken

(Video) Bruises-Anke de Vries

Dieptepunt:
Judith verhuist naar Leiden

Verbetering van de situatie:
Judith besluit haar moeder te verlaten en naar Michiel te gaan.

4. Personen.
Welke rol spelen de personen?
De hoofdpersoon is Judith: Judith heeft lang blond haar. Ze is 13 jaar en wordt mishandeld door haar moeder. Ondanks dat ze ouder is ziet ze er jonger uit. Ze is verlegen en teruggetrokken, behalve als ze vrolijk is, want dan is ze heel spontaan. Ze is erg zorgzaam voor haar kleine broertje.
Michiel: klasgenoot van Judith en tevens haar beste vriend. Hij woont bij zijn tante, omdat zijn vader in Amerika woont. Hij heeft heel veel problemen met zijn vader gehad. Hij is heel aardig, behalve tegen zijn vader.
De moeder van Judith, zij mishandeld Judith, omdat zij op haar broertje lijkt, die door haar schuld, denkt ze zelf, vroeger is overleden en haar moeder haar de schuld geeft.
Zij probeert een goede moeder te zijn, maar faalt. Als ze Judith weer eens in een woedeaanval had geslagen, komt ze later huilend naar haar toe om te zeggen dat het haar spijt.
Het broertje van Judith: Dennis heeft grote invloed op zijn moeder. Als hij gaat huilen krijgt Judith de schuld. Hij is erg klein en snapt het nog niet allemaal.
De meester van groep 8: Hij heeft de grootste moeite Judith te begrijpen, Hij heeft haar meerdere keren gevraagd wie die “jongens” waren die haar in elkaar hadden gelagen zonder dat hij maar 1 idee had dat ze misschien thuis werd mishandeld.
En de tante van Michiel:

Bestaan er relaties, en veranderen die?
Moeder-dochter: Judith en haar moeder hebben een slechte relatie met elkaar, omdat Judith vaak mishandeld wordt door haar moeder. Het gaat steeds slechter, zo Judith besluit haar te verlaten.
Vrienden: Judith is bevriend geraakt met een jongen uit haar klas, ze zijn goede vrienden, maar Judith kan tegen Michiel haar verhaal niet kwijt. Ze liegt tegen hem. Later komt hij erachter. Judith moest kiezen tussen haar moeder of Michiel en ze koos voor Michiel.
Leraar-leerling: De leraar heeft op het begin niets door van dat Judith mishandeld werd. Hij dacht dat ze een zielig kind was, die vaak ziek is en daardoor ook niet meedoet met gym of zwem. Hij is erg bezorgd over Judith, zeker nadat hij hoorde dat ze mishandeld werd.
Ouder-kind: De tante van Michiel probeert Judith zoveel mogelijk probeert te geven wat haar moeder haar niet kan geven: Liefde en warmte en een veilig thuis. Zij en Judith hebben een moeder-dochterband met elkaar. Dit verandert niet, het word zelfs sterker. Mede door haar warmte heeft Judith ervoor gekozen om bij hun te gaan wonen.

Verandert de hoofdpersoon in de loop van het verhaal?
Judith zelf verandert veel. Ze gaat meer over dingen nadenken, ze is erachter gekomen
waarom haar moeder haar slaat. Ook wordt ze zeer beïnvloed door Michiel en zijn thuissituatie. Ze ziet dat het leuk thuis kan zijn. Opgegeven moment kiest ze dan ook om bij Michiel te gaan wonen, om haar moeder en haar vreselijke thuissituatie te verlaten en een nieuwe toekomst aan te gaan. Daar had ze heel veel lef voor nodig.

(Video) blauwe plekken, anke de vries

Door wat voor verteller wordt het verhaal verteld?
Door een alwetende verteller.

5. De tijd.
In welke tijdsfase speelt het verhaal zich af en waar?
Het verhaal speelt zich af in deze, moderne tijd. Tussen het begin en het eind van het boek loopt precies een jaar. Er zijn soms flashbacks, deze worden niet door Judith meegemaakt maar het zijn vooral Michiel en Tante Lies die naar het verleden terugkijken en er ook regelmatig over vertellen. Er zijn niet echt sprongen in het verhaal en de sprongen die er wel in zitten zijn zeker niet groter dan een maand.

Welk effect geeft dat?
Het geeft duidelijkheid, voor de lezer.

Wat vind jij van de opbouw?
Het verhaal is goed te volgen en duidelijk te volgen.

6. Ruimte
Waar speelt het verhaal zich af?
Het verhaal speelt zich af in Den Haag, helemaal op het eind va van het verhaal verhuist Judith naar Leiden maar dit heeft verder geen betrekking tot het verhaal. Het huis van Judith is erg belangrijk in dit verhaal, dit is de plek waar Judith vaak in elkaar wordt geslagen door haar moeder, hier speelt het verhaal zich het meest af. Verder is de school belangrijk in het verhaal, ook al is ze vaak ziek. Ook zit ze vaak thuis bij Michiel, hier zit ze altijd tussen de middag en soms ook na school.

(Video) Blauwe plekken Boekverslag

Is die omgeving voor het verhaal van belang?
Ja, Judith wordt alleen thuis door haar moeder in elkaar geslagen, ze moet haar blauwe plekken verbergen op school en heeft het naar haar zin bij Michiel thuis.

7. Thema
Wat is het thema en het onderwerp van het boekl?
Het thema van het boek is ‘machteloosheid’. Omdat Judith machteloos staat tegenover de aanvallen van haar moeder. Haar moeder staat ook machteloos, omdat ze Judith eigenlijk helemaal niet wil slaan, maar ze kan het niet tegen gaan. De meester en Michiel staan ook machteloos omdat ze Judith graag willen helpen maar ze weten net wat ze moeten doen. Dus het onderwerp van het boek is kindermishandeling.

Ben je het eens met de mening over het onderwerp die uit het verhaal blijkt?
Ja, Judith wordt geslagen door haar moeder, maar ze houd wel van haar, daarom verbergt ze haar blauwe plekken. Toch besluit ze weg te lopen, wat ik een goede beslissing van haar vind.

8. Doel en boodschap.
Heeft het boek een doel of is het voor vermaak?
Het is niet zo zeer een les of om te amuseren, maar de schrijver wil laten zien dat er achter zo’n stil meisje nog een ‘heel ander leven’ kan zitten. Dat ze helemaal niet zo doodgewoon is als ze lijkt. De schrijver wil hiermee zeggen dat je dingen beter over dingen kunt praten dan ze voor je te houden. En dat je ieder geval kindermishandeling als een groot probleem moet zien.
C. Mening
Ik vind het een goed boek, vol spanning. Als je eenmaal begonnen was het te lezen kon je onmogelijk stoppen. De gebeurtenissen hebben me erg aangegrepen, elke keer ben ik benieuwd wanneer er een einde komt aan de mishandelingen van Judith. De personen vind ik erg goed beschreven, behalve de moeder van Judith. Die wordt niet echt beschreven, misschien expres, zodat de lezer vragen blijft stellen, bijvoorbeeld waarom Judith geslagen wordt. Het onderwerp vind ik erg goed, het geeft heel goed het boek weer. Als je het boek leest weet je gelijk ook waarop de titel slaat.]

D Gegevens over de auteur
Anke de Vries is geboren in Sellingen, in Groningen op 5 december.
Ze volgde een cursus creatief schrijven en in 1972 verscheen haar eerste boek. Ze werkte ook mee aan een aantal jeugdtijdschriften.
Anke is getrouwd en heeft een zoon en drie dochters.
Haar favoriete schrijver is Guus Kuyer. Anke de Vries maakte naam met haar eerste boek: ‘De vleugels van Wouter Pannenkoek, ze schreef het toen er actie in de buurt was waar Anke toen woonde.
Dit boek verscheen in 1972. Tegenover haar huis was ook het hofje waar de kinderen in haar tweede boek; Het geheim van Mories Besjoer, zoveel plezier hebben. “Bij ons in de straat”, “Wedden dat ik durf!” en “De blauwe reus” zijn ook herkenbare boeken over gewone kinderen.
In kladwerk beschrijft Anke hoe een groep klasgenoten erachter komt wie hun school nou al twee keer heeft beklad. ‘Blauwe plekken’ werd in 1993 bekroond in twee categorieën door de Nederlandse kinderjury.

(Video) Blauwe plekken door Anke de Vries

Videos

1. Blauwe plekken - Anke de Vries
(Literatuuropdracht)
2. Boekenvlog - Blauwe plekken
(Dianne Hoogenboom)
3. Pitch Blauwe plekken
(Juf Sandra)
4. Alles over het boek Blauwe Plekken.
(Biemende kanon)
5. VNC Cabaret 'Blauwe Plekken' geschreven door Hans den Dikken
(VNC Vereniging Nederlands Cabinepersoneel)
6. Blauwe plekken
(Brecht Bibliotheek)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 05/05/2023

Views: 6090

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.