ZoekBoekverslag.nl: Anke De Vries: Blauwe Plekken (2023)


Titel: Blauwe Plekken.

Auteur: Anke de Vries

Uitgever: Lemniscaat in Rotterdam

Jaar van eerste uitgave: in 1992

Waarom ik het boek heb gekozen:

Ik had van Tiffany gehoord dat het een leuk boek is en toen ben ik naar de bieb gegaan en zag het daar staan. Ik ben het thuis gaan lezen en ik vond het zo’n leuk boek dat ik het heb gebruikt voor mijn leesverslag. Ik heb trouwens ook al veel boeken van Anke de Vries gelezen en die vond ik ook allemaal leuk.

Samenvatting van de inhoud:

De elfjarige Judith van Gelder zit in de woonkamer haar huiswerk te maken. Ze hoort moeder van haar werk thuiskomen. Aan de manier van lopen merkt Judith al dat ze in een slechte bui is. Zodra ze de kamer binnenkomt snauwt ze Judith inderdaad af. Even later doet Judith haar broertje Dennis in bad. Dennis gooit zijn schoentjes in een teil met water. Als haar moeder dit ziet wordt ze woedend en ranselt Judith af.

Die avond ligt Judith in bed te piekeren. Ze denkt terug aan de andere keren dat ze door haar moeder afgetuigd werd. Judith denk telkens dat het haar eigen schuld is, maar ze begrijpt niet wat ze fout doet. 's Nachts wordt ze wakker en merkt dat ze in bed geplast heeft.

De volgende dag heeft Judith na school een lekke band. Haar klasgenoot Michiel biedt aan om hem te plakken en neemt haar mee naar zijn huis. Michiel woont bij zijn tante Elly, omdat hij niet goed met zijn vader overweg kan en zijn moeder is dood.

Vanaf die middag eet Judith vaak haar boterhammen bij Michiel thuis op. Ze geniet van de plezierige sfeer in het gezin van tante Elly.

Judith wordt opnieuw mishandeld als er geld uit moeders portemonnee is verdwenen. Judith is zo toegetakeld dat ze een paar dagen niet naar school kan. En ze doet altijd niet mee met gym. Als Michiel haar komt opzoeken ziet hij haar verwondingen. Als smoes zegt Judith dat ze in elkaar geslagen is door een stel jongens. Een paar dagen later ziet Judith, als ze 's avonds naar het toilet moet, dat moeders nieuwe vriend Nico geld steelt. Op school vertelt ze dit aan Michiel en thuis ook aan haar moeder, die haar niet gelooft een Judith bewusteloos slaat. Judith kan weer niet naar school, want ze is erg toegetakeld. Michiel komt haar weer opzoeken, maar moeder laat hem niet binnen. Opnieuw slaat ze Judith en zegt dat ze die jongen nooit meer wil zien. Als Judith weer op school komt, praat de meester met haar. Hij ziet de blauwe plekken en Judith vertelt het verhaal over de jongens die haar in elkaar geslagen hebben. De meester voelt dat er iets mis is, maar denkt er geen moment aan dat ze mishandeld wordt.

Plotseling verschijnt tante Lies uit Canada bij Judith thuis. Zij is een zus van Judiths moeder. Tante Lies kan goed met Judith opschieten. Het valt Lies op hoe veel Judith lijkt op haar broertje Dicky, die lang geleden is verdronken. Lies vertelt hoe dat gebeurd is en dat Judiths moeder er de schuld van kreeg. Ze vertelt ook over de slechte sfeer thuis en dat ze vaak ruzie hadden.

(Video) trailer blauwe plekken, anke de vries

Na een week vertrekt tante Lies en Judith mist haar vreselijk. Kort daarop probeert Judiths meester een gesprek met haar moeder te regelen. Hij blijft aandringen, maar moeder verzint allemaal smoesjes. Judith wordt weer mishandeld. Aan het eind van de Paasvakantie zoekt Michiel Judith op. Tot zijn schrik hoort hij van de buren dat ze verhuisd zijn. De buren vertellen ook dat ze Judith vaak hoorden gillen en dat ze geslagen werd.

Samen met de meester probeert Michiel er achter te komen waar ze nu wonen. Dat lukt niet, maar dan belt Judith dat ze niet meer in Den Haag woont maar in Leiden.

Michiel zoekt haar op en zegt dat hij weet wat er met haar gebeurt en dat het moet ophouden. Hij zegt dat ze bij tante Elly kan komen wonen. Ze krijgt ook nog een Teddybeer van Michiel.

Als Judith thuis komt ziet moeder de beer en steekt hem kapot met een mes en slaat Judith. De volgende morgen pakt Judith wat kleren en koopt een enkele reis naar Den Haag.

Wat is het onderwerp van het boek?

Het onderwerp is: een meisje dat wordt mishandeld door haar moeder.

De titel

De titel is Blauwe Plekken en ik vind dat Anke de Vries een goede titel voor het boek heeft gekozen, want het meisje (Judith) wordt altijd geslagen en heeft dus altijd blauwe plekken.

De hoofdpersonen

Judith:

Judith van Gelder, een meisje van ongeveer twaalf jaar, ze woont bij haar moeder samen met haar 2-jarige broertje Dennis. Haar vader heeft ze nooit gekend. Ze scheiden toen ze een jaar was. Judith zit op de basisschool. Judith is altijd angstig, gespannen, onzeker, stilletjes en afzijdig. Ze heeft blond haar en blauwe ogen en is een dun meisje, voor de rest weet ik niet hoe ze eruit ziet want daar heeft Anke de Vries niets over geschreven. De rol in het verhaal: Judith is de echte hoofdpersoon in het verhaal want daar draait het verhaal om.

Michiel:

(Video) Bruises-Anke de Vries

Michiel is een aardige, eerlijke en hulpvaardige jongen. Zijn hobby is zwemmen en hij zit in het eerste team van de zwemvereniging. Hij is nog maar kort op school. Eerder woonde hij bij zijn vader in Amerika, maar tussen hen klikte het niet zo goed. Daarom woont hij nu bij zij tante Elly. Ook is Michiel dyslectisch en daarom is hij ouder dan de rest van de klas. Hoe hij eruit ziet weet ik niet want dat heeft ze er ook niet bijgeschreven. De rol in het verhaal: Michiel is de beste vriend van Judith en ze kan hem alles vertellen.

De moeder van Judith:

Judiths moeder is een gemeen en onberekenbaar mens. Als er maar even iets tegen zit, reageert zij het af op Judith. Het mishandelen gebeurt vaak tijdens woedeaanvallen. Op die momenten lijkt moeder wel gestoord. Vaak heeft ze na afloop spijt, maar dat duurt nooit lang. Op allerlei slimme manieren probeert ze voor anderen te verbergen dat ze Judith mishandelt. Ze verandert om de haverklap van school, huisarts, geeft Judith briefjes mee om niet te hoeven gymen en wil niet met Judiths meester praten. De oorzaak van haar gedrag ligt bij de vroegere gebeurtenissen met haar moeder en haar broertje Dicky. Ze had namelijk altijd ruzie met haar moeder en toen ze met Dicky ging schaatsen viel hij in een wak en verdronk. Haar moeder nam het haar erg kwalijk en ze vond dat het haar schuld was. Hoe zij uitziet weet ik ook niet. De rol in het verhaal: zij is dus de moeder van Judith.

Waar speelt het verhaal zich af?

Het verhaal speelt zich in Den Haag af en na de verhuizing van Judith in Leiden. En de flashback van Michiel speelt zich af in Washington, Amerika. Het speelt zich ook soms af in een trein, auto’s en een telefooncel. Het speelt zich ook af op school en in de gymzaal en ook op de crèche van haar kleine broertje Dennis.

Tijd: in welke tijd speelt ’t verhaal zich af?

Het verhaal wordt chronologisch verteld alleen ze denkt soms terug aan de dingen die gebeurt zijn. Het verhaal speelt zich af in deze tijd. Er verloopt niet veel tijd tussen het verhaal meestal maar een paar uren of een dag.

Genre

Het genre is een mishandeling en ook dramatisch.

Het einde

Het is een open einde en heeft dus geen duidelijke afloop want er staat dat ze naar Den Haag gaat maar dan weet je nog niet of ze naar Michiel ging of wat er dan uiteindelijk gebeurt.

De Waardering

(Video) blauwe plekken, anke de vries

Ik vond het boek "Blauwe plekken" wel een goed en aangrijpend boek. Omdat weinig kinderen thuis mishandeld worden, lees je nu hoe dat is voor zo iemand. Ik heb er niet lang over gedaan om het uit te lezen want ik vond het een heel leuk boek. Er was een beetje spanning in het boek en het was ook droevig, het heeft wel indruk op me gemaakt en ik zal ook niet zo snel vergeten waar het over ging. Ik kon het boek goed lezen, het was makkelijk begrijpbaar en een makkelijk taalgebruik.

Het spannendste fragment.

‘Je hebt die beer gekocht!’ siste haar moeder en graaide een broodmes uit de la. Judiths adem stokte. ‘Nee mamma… niet de beer! Niet de beer!’ gilde ze. Ze zag hoe haar moeder het mes in de beer stak en erop los hakte, vier keer, vijf keer. Haar moeder hief haar arm opnieuw, kwam toen op haar af. Judith bleef radeloos staan, het mes flitste, maar opeens liet haar moeder haar hand zakken. Hijgend keek ze Judith aan, haar gezicht verwrongen van wanhoop. ‘Wat doe ik? Mijn God, wat ben ik aan het doen?’ Ze liet het mes vallen en sloeg haar handen voor haar gezicht. Pas toen zag Judith in de deuropening Dennis staan, zijn ogen groot van angst.

Ik heb dit fragment gekozen omdat: ik vond het een spannend stuk in het verhaal en ik vond het vooral zielig voor Judith dat haar moeder de beer kapot hakte want die had ze van Michiel gekregen waar ze zoveel waarde aan hechte. En ook vond ik het erg voor Dennis dat die heeft moeten zien hoe haar moeder doordraaide hij was er bang van geworden.

Auteur

Informatie over de auteur: Anke de Vries is geboren op 5 december 1937. Ze woonde het grootste deel van haar jeugd op de Veluwe. Na de middelbare school in Ede ging ze reizen, onder andere in Griekenland en Frankrijk. In 1957 trouwde ze met een Fransman. Ze woonde met hem een aantal jaren in het buitenland, onder andere in Pakistan. Sinds 1963 wonen ze in Den Haag. Ze heeft een zoon en twee dochters. Haar man stimuleerde haar om te gaan schrijven. Ze volgde een cursus creatief schrijven en in 1972 verscheen haar eerste boek ‘de vleugels van Wouter Pannekoek.’ Anke de Vries is in de kinder- en jeugdliteratuur bepaald geen onbekende naam. Voor haar tweede boek 'Het geheim van Mories Besjoer' (1975) ontving zij meteen een Zilveren Griffel, in 1977 gevolgd door een eervolle vermelding van de Europese Jeugdboekenprijs voor 'Belledonne kamer 16'. Twee keer werd zij bekroond door de Nederlandse Kinderjury, in beide gevallen voor een jeugdroman met een actueel thema. In 1991 was dat 'Kladwerk' en in 1993 ontving zij de prijs voor 'Blauwe plekken'

Enkele andere boeken:

Grijsje

Mijn olifant kan bijna alles

Kladwerk

De vleugels van Wouter Pannekoek

Bij ons in de straat

(Video) Blauwe plekken - Anke de Vries

Wedden dat ik durf!

De Blauwe Reus

Het geheim van Mories Besjoer

Blauwe plekken

Memo zwijgt

Belledonne kamer 16

Weg uit het verleden

Medeplichtig

Opstand!

De rode handschoen

Lang zal ik leven!

Fausto Koppie

(Video) Blauwe plekken door Anke de Vries

Videos

1. Blauwe plekken Boekverslag
(JackYoshFilms)
2. Boekenvlog - Blauwe plekken
(Dianne Hoogenboom)
3. Pitch Blauwe plekken
(Juf Sandra)
4. Trailer blauwe plekken fleur migchielsen
(Fleur Migchielsen)
5. Blauwe plekken
(Brecht Bibliotheek)
6. Blauwe Plekken Film CKV
(Sasha Meliefste)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 18/05/2023

Views: 6088

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.